Karta charakterystyki – główne wiadomości

Wieloaspektowe usługi jakie dotyczą substancji chemicznych wykonuje firma eDC dla przedsiębiorców z wielu dziedzin. Team ekspertów z długoletnim doświadczeniem nie ma problemu zarówno z udzielaniem merytorycznych wskazówek, jak i z przygotowaniem dokumentacji takiej jak na przykład karta charakterystyki lub etykiety CLP. Karta charakterystyki to dokument, jaki jest najczęściej przygotowywany dla klientów.

Może on być zrobiony w języku polskim lub w innym języku europejskim. Karta charakterystyki obejmuje informacje o bezpiecznym obchodzeniu się, magazynowaniu i transportowaniu substancji i mieszanin wliczających się do niebezpiecznych. Można z niej doinformować się, jakie zagrożenia może stworzyć określony produkt.

Dokument wymagany jest dla mieszanin i substancji niebezpiecznych oraz zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia REACH. O tym, jakie są to szczegółowo substancje specjaliści informują osoby, które kierują się do przedsiębiorstwa. W firmie opracowane są także pozostałe dokumenty, takie jak: karty SDS/MSDS, etykiety CLP, dokumenty transportowe ADR oraz dokumenty transportowe DGD/DGN/IMO. Można też decydować się na usługę analizowania oraz identyfikowania chemicznego. Dzięki temu właściciele firmy będą zorientowani, czy na terenie własnego zakładu wytwarzają wszystko zgodnie z harmonogramem. Jeżeli ktokolwiek chciałby korzystać z przygotowania oraz wdrożenia istotnych dla danej działalności reguł postępowania, to również specjaliści mu w tym mogą pomóc. W zakresie takiej usługi będą analizowane i poddane korekcie dokumenty firmowe. Odbywają się również audyty sprawdzające prosperowanie firmy.

Specjaliści z eDC mogą też przeszkolić pracowników na każdym szczeblu. Jeśli ktokolwiek chce korzystać z długoterminowej współpracy, to także ma taką opcję. Klienci, którzy chcą współpracować z marką mogą decydować się na zrobienie użytku z jednej usługi bądź od razu wybrać kilka usług, jeśli tylko odpowiada to zakresowi ich działalności. Wtedy mają pewność, że wszystkim będą zajmować się eksperci.

You may also like...